Aquest projecte avalua als Centres Educatius Promotors de la Activitat Física i l’Esport en la Comunitat Valenciana (CEPAFEs) des de diferents aproximacions. Es pretén realitzar un diagnòstic del tipus d’actuacions que es porten a terme, així com identificar les repercussions que poden tindre estes sobre la salut de l’alumnat d’eixos centres, concretament, en els seus nivells d’activitat física, sedentarisme i
qualitat de la son.

Igualment, s’estudia el paper que juga l’escola, el professorat i l’assignatura d’Educació Física en els Programes Educatius d’Activitat, Física, Esport i Salut (PEAFS) i quines barreres troba el professorat per coordinar o implicar-se en els mateixos.

La realització d’aquest projecte permetrà conéixer quina és la situació actual dels CEPAFEs i identificar mesures que poden implementar-se per millorar tant la coordinació, el disseny i la sostenibilitat dels programes que porten a terme, com la formació inicial i permanent del professorat en promoció de la salut i l’activitat física.

Aquest projecte evalua als Centres Educatius Promotors de la Activitat Física i l’Esport en la Comunitat Valenciana (CEPAFEs) des de diferents aproximacions. Es preten realitzar un diagnòstic del tipus d’actuacions que es porten a terme, així com identificar les repercussions que poden tindre estes sobre la salut de l’alumnat d’eixos centres, concretament, en els seus nivells d’activitat física, sedentarisme i
qualitat de la son.

Igualment, s’estudia el paper que juga l’escola, el professorat i l’assignatura d’Educació Física en els Programes Educatius d’Activitat, Física, Esport i Salut (PEAFS) i quines barreres troba el professorat per coordinar o implicar-se en els mateixos.

La realització d’aquest projecte permetrà conéixer quina és la situació actual dels CEPAFEs i identificar mesures que poden implementar-se per millorar tant la coordinació, el disseny i la sostenibilitat dels programes que porten a terme, com la formació inicial i permanent del professorat en promoció de la salut i l’activitat física.